Mesleki Yeterlilik Belgesi Ve Kapsamı

Mesleki Yeterlilik Belgesi Ne Demektir?

Mesleki Yeterlilik Kurumu ( MYK ), 81 meslekte mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirdi. 2017 yılının Ocak ayı itibari ile uygulanmaya başlayan mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğuna uymayanlar belirlenen oranda cezalandırılacaklardır. Peki, mesleki yeterlilik belgesi ne demektir?
 
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 25 Mayıs 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun kapsamında, ulusal yeterlilikler neticesinde mesleki yeterliliğini belgelendirmek isteyen herkesin alabildiği belgeye mesleki yeterlilik belgesi denilmektedir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. Maddesi kapsamında, mesleki eğitim alma zorunluluğu olan tehlikeli veya çok tehlikeli kabul edilen işler ile ilgili mesleki yeterlilik belgesi almayan kişiler çalıştırılamaz.
 
İşverenlerin tehlikeli ya da çok tehlikeli olarak sınıflandırılan işlerde görevlendirmek istediği çalışanlarına mesleki yeterlilik belgesi aldırması gereklidir. Alınan mesleki yeterlilik belgesi, bireyin ulusal yeterlilik kapsamında belirtilen öğrenme kazanımlarına sahip olduğunu göstermektedir. Yani çalışanların o işle ilgili yetkinlik, bilgi ve becerilerinin olduğu belgelendirilmiş olmaktadır.
 
Mesleki yeterlilik belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan Bir İnsan Belgelendirme tarafından yapılan ölçme ve değerlendirme sonucunda başarılı sayılan bireylere verilmektedir. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen birçok kuruluş vardır. Bir İnsan Belgelendirme bu konuda sunduğu kaliteli ve hızlı hizmetleri ile ön plana çıkmıştır.
 
Türkiye’de son dönemlerde mesleki yeterlilik belgesi alınması konusuna büyük önem verilmektedir. Bir İnsan Belgelendirme olarak bu uygulamayı en iyi şekilde sürdürürken birçok insanı da mesleki yeterlilik belgesi almaya teşvik etmektedir. Uygulanan sınav sonucunda, kalite güvencesi sağlanmış olan ve uluslararası çalışan belgelendirme standartlarına göre akredite edilen sistem sayesinde tutarlı, tarafsız, güvenilir ve adil bir şekilde ölçme ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu değerlendirmeler sonucunda zorunlu meslekler kapsamında başarılı olan çalışanlara birinsanbelge.com aracılığı ile mesleki yeterlilik belgesi verilmektedir.

 

Kimler Mesleki Yeterlilik Belgesi Alabilir?

Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğundan bahsedilebilmesi için, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından söz konusu mesleğin ulusal meslek standardında yayımlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından da çıkarılan tebliğlerde o mesleğe yer verilmiş olması gerekmektedir.
 
Zorunlu meslekler kapsamında yayınlanan mesleki yeterlilik belgesi tebliğ yayım tarihinden itibaren 12 ay içerisinde çalışanların Mesleki Yeterlilik Kurumu mesleki yeterlilik belgesi almış olması gerekmektedir. 12 ay sonunda mesleki yeterlilik belgesi almamış olan bireylerin çalıştırılmasına izin verilmez. Peki, bu zorunlu meslekler hangileridir?
 
Mesleki yeterlilik belgesi alınması zorunlu meslekler, 2015 / 1 Nolu ilk tebliğde yer verilen 40 meslek, 2016 / 1 Nolu ikinci tebliğde yer verilen 8 meslek ve 26 / 09 / 2017 tarihinde yayımlanmış olan üçüncü tebliğde yer alan 33 meslek olmak üzere toplamda 81 meslek için mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu mesleklerden bazıları şunlardır:

 • Alçı levha uygulamacısı
 • Ahşap kalıpçı
 • Alçı sıva uygulamacısı
 • Betoncu
 • Duvarcı
 • İnşaat boyacısı
 • İnşaat işçisi
 • İskele kurulum elemanı
 •  Panel kalıpçı
 •  Seramik karo kaplamacılığı
 •  Sıvacı
 •  Su yalıtımcısı
 •  Isı yalıtımcısı
 •  Bacacı
 •  Alüminyum kaynakçısı
 •  Betoncu
 •  Betonarme demircisi
 •  Direnç kaynak ayarcısı
 •  Çelik kaynakçı
 •  Endüstriyel boru montajcısı
 •  Ses yalıtımcısı
 •  Yangın yalıtımcısı
 •  Tünel kalıpçısı
 •  Makine bakımcısı
 •  Otomotiv montajcısı

 

Yukarıda verilmiş olan zorunlu meslekler kapsamında bulunan çalışanların mesleki yeterlilik belgesi için verilen 12 aylık süre sonunda bu belgeyi almaması durumunda çalışmasına izin verilmemektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Şartı Aranmayan Durumlar Hangileridir?

Meslek Eğitim Kanunu’na göre ustalık belgesi almış olan kişiler ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan teknik eğitim okullarından ya da üniversitelerin ilgili mesleki bölümlerinden mezun olan kişiler için Mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu yoktur. Tehlikeli ya da çok tehlikeli işler sınıfında yer alan ve Bakanlık tarafından yayımlanan tebliğde yer alan mesleklerde Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu devam edecektir. Belge zorunluluğu getirilmiş olan mesleklere ilişkin olan belge masrafı da Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ücreti geçmemek şartı ile İşsizlik Sigortası Fonu tarafından sınav ücreti karşılanacaktır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Almamanın Cezası Nedir?

Mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu bulunan zorunlu meslekler kapsamında çalışan ancak verilen süre içerisinde belgeyi temin etmemiş olan çalışanlara idari para cezası uygulanmaktadır. Yapılacak olan teftişler sırasında iş müfettişleri tarafından MYK Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu olan mesleklerde belgesiz çalışan kişiler için işverenlere 500 TL idari para cezası uygulanacaktır. Cezanın işverene tebliğinden sonra 1 ay içerisinde ödenmesi istenecektir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Avantajları Nelerdir?

Ulusal mesleki yeterlilik sistemi hem orta hem de uzun vadede işsizliğin azalmasına, verimlilik ile rekabet gücünün artmasına, ülke ekonomisine ve istihdamın gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda zorunlu meslekler kapsamında alınan mesleki yeterlilik belgesinin de avantajları vardır. Bu avantajlar hem işveren hem de çalışan için farklıdır.
Bireyler için sağladığı avantajlar;

 

Ulusal yeterlilikler kapsamında yapılacak olan ölçme ve değerlendirmeler sonucunda alınan mesleki yeterlilik belgesi, kişiye bir işe başvururken yetkinliklerini sergileme şansı verir.
Bireyler kişisel gelişimlerini daha esnek ve çeşitli yollarla sağlayabilirler. Mesleki ilerleme yolları da daha açık hale gelir ve kariyer hareketliliği desteklenir.

İşverenler için sağladığı avantajlar;
 

Mesleki yeterlilik belgesi sayesinde işverenler mesleğin gerektirdiği iş gücüne daha kolay sahip olarak teşvik imkânlarından yararlanmaktadır.
 
İşverenin rekabet gücünü artırmaktadır. Ayrıca tüketiciye sunulan ürün ve hizmet kalitesi artmaktadır.

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

Bir bireyin mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için o mesleğin uluslararası yeterliliğinin olması gerekmektedir. Ayrıca MYK tarafından yetkilendirilmiş olan kuruluşunun da olması gereklidir. Bu anlamda kaliteli hizmetler veren birinsanbelge.com sitesinde gerekli olan bütün bilgiler yayınlanmıştır.

Birinsanbelge.com sitesi ‘’ Daima geliştir ve değiştir. ‘’ düşüncesinden hareket ederek hem bireyin, hem toplumun hem de ülkenin gelişimine katkı sağlamaktadır. Bu temel hizmet düşüncesine göre, her sektörde ihtiyaç duyulmakta olan çevreci, bilinçli ve nitelikli personellerin yetiştirilmesi amacı ile tarafsız ve adil bir kuruluş olarak hizmetlerini sürdürmektedir.

Belgelendirme başvuruları bütün meslekler için ayrı ayrı oluşturulmuştur. Sitede yer alan talep formu ile mesleki yeterlilik belgesi başvurusu siteye kolay bir şekilde yapılmaktadır. Hazırlanan form ister elle, ister mail, faks ya da kargo yolu ile Bir İnsan Belgelendirme'ye ulaştırılmaktadır. Başvuru formu ile beraber istenen belgelere de sitede yer verilmiştir.

Başvuru sonrasında oluşturulan sınav programı bütün başvuranlara bildirilir. Gerekli program sonrasında yapılan sınavda başarılı olan bütün çalışanlara mesleki yeterlilik belgesi kargo yolu ile veya elden teslim edilir. Sınav sonuçları ile site üzerinden erişime açılır.

Belgenin sorgulanmasına da izin veren birinsanbelge.com, sınav sonucunda başarısız olan tüm adaylara, 12 ay içerisinde başarısız oldukları birimden ücretsiz olarak tekrar sıvan yapmaktadır. Verimliliğin artırılması ve çalışanların bilgilerinin tescillenmesi açısından önemli olan mesleki yeterlilik belgesi, çalışanların tecrübelerini artırmaları ve işverenlerin kaliteli üretim yapmaları açısından önemlidir. Bunun bilinci ile hareket eden birinsanbelge.com, en iyi ve en kaliteli mesleki yeterlilik belgesi programı düzenlemektedir. Hem çalışanları hem de işverenleri düşünerek hizmetlerini sürdüren birinsanbelge.com, en uygun fiyatlar ile mesleki yeterlilik belgesi hizmetini sürdürmektedir.