İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Mesleki Yeterlilikteki Yeri

 

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı işçiyi korumak, yapılan işlerde güvenliği sağlayarak bilinçlendirme ve bununla birlikte işverenlerinde güvenliğini korumak amacını yansıtmaktadır.

Dünyada her yıl 270 milyon iş kazası meydana gelmektedir.160 milyon kişi meslek hastalığına tutulmakta, yılda1,2 milyon kişi hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde TÜİK verilerine göre, her gün 220 kişi ölmektedir.

Çalışanların güvenliğinin sağlanması ve bilgilendirilip Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanabilmeleri adına iş sağlığı ve güvenliği bilgileriyle değerlendirmeler yapılarak sınavlara tabii tutulurlar. Çalışanların meslekleri açısında iş sağılığı ve güvenliği bilgileri ile meslek tecrübeleri sınanır. Bu açıdan Mesleki Yeterlilik Belgelerinde aranan en önemli bilgi iş sağlığı ve güvenliğidir.